De vierde emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds is gesloten.

Het Fonds

Het Huurwoningen Nederland Fonds belegt in jonge en nieuwbouw huurwoningen in Nederland, met de nadruk op vrije sector huurwoningen. Het Huurwoningen Nederland Fonds is fiscaal transparant. Er wordt geen dividendbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ingehouden. Particuliere beleggers genieten van een direct verhuurrendement van de woningportefeuille. Daarenboven kan bij een aantrekkende Nederlandse woningmarkt, een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrijgekomen woningen. Het Huurwoningen Nederland Fonds koopt geen woningen in de provincie Groningen, het zuiden van Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

Kernpunten

  • Participeren vanaf € 5.000,- (geen emissiekosten)
  • Verwacht dividend 2018 7%* (uitkering per kwartaal)
  • Verwacht gemiddeld dividend rendement 8,1%*
  • Fiscaal transparant fonds, geen dividend- en vennootschapsbelasting verschuldigd

Risico’s

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt risico’s met zich mee. Ook is het niet altijd mogelijk om participaties door het Fonds te laten inkopen. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

  • Verhuur- en leegstandrisico: leegstand of wanbetaling leiden tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten;
  • Kostenrisico: het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen;
  • Politiek risico: de fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen;
  • Financieringsrisico: omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds;
  • Renterisico: een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.

Zie het Prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement. Voor deze belegging is een EID (essentiële-informatiedocument) opgesteld, klik hier.

Beheerder

Beheerder van het Huurwoningen Nederland Fonds is Credit Linked Beheer B.V. die als beheerder woningfondsen structureert en beheert.. Credit Linked Beheer B.V. beschikt over een door de AFM verleende vergunning voor het beheren van beleggingsfondsen en beheert tevens het Groenwoningen Fonds en het Duurzaamwoningen Fonds.