BEHEERDER

De Beheerder van het Fonds is Credit Linked Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Soest, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56583656.

Credit Linked Beheer B.V. beschikt over een door de AFM verleende vergunning in de zin van artikel 2:65 Wft en beheert sinds 30 juli 2014 het Huurwoningen Nederland Fonds. Credit Linked Beheer B.V. is een onderneming die zich bezig houdt met het beheren van vastgoedgerelateerde beleggingen voor eigen rekening en risico en/of voor derden.

De Directie van Credit Linked Beheer B.V. bestaat uiteindelijk uit drie natuurlijke personen, de heren E. Alvarez, R.P.H. Paardenkooper en J.A.H. Vorstenbosch.

EDUARDO ALVAREZ

Algemeen directeur en medeoprichter van Credit Linked Beheer B.V.

“Analytisch opgeleid en meer dan tien jaar ervaring in het structureren van fondsen.”

HANS VORSTENBOSCH

Financieel directeur.

“Informaticus en financieel administratief onderlegd. Ruime ervaring op het gebied van (financieel) fondsenbeheer.”

In de zomer van 2018 zal, onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM, de heer R.P.H Paardenkooper aftreden als directeur van Credit Linked Beheer B.V. en zullen mevrouw F.E. de Jongh Swemer en, mevrouw K.A.M. van der Kolk toetreden tot de directie.

Naar verwachting zal niet later dan 1 augustus 2018 een Raad van Commissarissen worden opgericht. De drie beoogde leden van de Raad van Commissarissen, die voor hun aanstelling zullen worden getoetst door de AFM, zijn de heren R.P.H. Paardenkooper, P.P.M. Valk en B. Maassen.