Huurwoningen Nederland Fonds Emissie 4 geopend


De vierde emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds is op 6 juli open gegaan.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Vierde emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds;
  • Laatste nieuws woningmarkt;
  • Kifid;
  • Overdracht participaties.

Afgelopen week is het dividend voor onze fondsen uitgekeerd. Voor het Huurwoningen Nederland Fonds bedroeg het dividend 7% op jaarbasis, voor het Groenwoningen Fonds 5,3% op jaarbasis (exclusief fiscaal voordeel) en voor het Duurzaamwoningen Fonds 5,2% op jaarbasis. De participanten hebben hier onlangs een email over ontvangen.

Ontvangt u in uw inbox geen e-mailberichten van ons, voeg dan info@clbeheer.nl toe aan uw lijst van veilige e-mail adressen (of voeg het e-mail adres info@clbeheer.nl toe aan uw contacten lijst).

De vierde emissie van het Huurwoningen Nederland Fonds is op 6 juli 2018 geopend. Participeren is mogelijk vanaf 5.000 euro. Het Huurwoningen Nederland Fonds is gestart in 2014. Het Huurwoningen Nederland Fonds belegt in jonge en nieuwbouw huurwoningen in Nederland, met de nadruk op vrije sector huurwoningen. Het verwachte effectieve rendement bedraagt 9,4% op jaarbasis.

Per medio 2018 heeft het fonds een zeer jonge woningportefeuille in bezit, bestaande uit 297 woningen (waarvan 25 appartementen). Naar verwachting zal de woningportefeuille in 2018 verder groeien naar meer dan 600 woningen. Het fonds is fiscaal transparant, er wordt geen dividendbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ingehouden.
 

Uitgekeerd en verwacht dividend

Uitgekeerd en verwacht dividend

Wilt u participeren in het Huurwoningen Nederland Fonds? Inschrijven kan online via onze website huurwoningenfonds.nl, via het inschrijfformulier, of neem contact op met Credit Linked Beheer B.V. (085-2101719, info@huurwoningenfonds.nl). U kunt ook contact met ons opnemen voor het aanvragen van een hard copy van het algemeen verkrijgbaar gestelde prospectus en de brochure. Alle informatie is tevens online beschikbaar op huurwoningenfonds.nl.

Beleggen in het Huurwoningen Nederland Fonds brengt, zoals bij elke belegging in vastgoed, risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen leiden tot een lager of negatief rendement.

Verhuur- en leegstandrisico: leegstand of wanbetaling leidt tot lagere huuropbrengsten en een lager rendement voor de Participanten;

Kostenrisico: het risico bestaat dat de kosten van het Fonds (zoals bijvoorbeeld de onderhoudskosten) in werkelijkheid hoger uitvallen;

Politiek risico: de fiscale behandeling van beleggingen kan in de toekomst wijzigen;

Financieringsrisico: omdat het fonds gebruik maakt van bancaire financiering zullen negatieve ontwikkelingen versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds;

Renterisico: een stijgende kapitaalmarktrente leidt op termijn tot hogere rentelasten.

Zie het prospectus voor een volledige beschrijving van de risico’s en de opbouw van het verwachte rendement.
 

Laatste nieuws woningmarkt

De ABN AMRO bracht op 5 juli haar laatste woningmarktmonitor uit. Hierin schrijven zij dat de huizenprijzen in 2018 en 2019 nog meer dan aanvankelijk gedacht zullen stijgen, omdat de hypotheekrente waarschijnlijk langer laag blijft. Ook het tekort aan woningen en het gebrek aan nieuwbouw dragen hier aan bij.
 

KiFiD

We delen graag met u dat wij sinds kort lid zijn van KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, waarbij wij ons houden aan het bindende oordeel van de KiFiD. U kunt daar terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst. Als u meer wilt weten kunt u terecht op hun website kifid.nl.
 

Overdracht participaties

Groenwoningen Fonds: Het Groenwoningen Fonds zal vier participaties inkopen en deze weer direct uitgeven aan nieuwe participanten.
Huurwoningen Nederland Fonds: Het Huurwoningen Nederland Fonds zal 23 participaties inkopen en deze weer direct uitgeven aan nieuwe participanten.
Duurzaamwoningen Fonds: Het Duurzaamwoningen Fonds zal één participatie inkopen en deze weer direct uitgeven aan een nieuwe participant.

Zowel voor uitgifte van deelparticipaties als de inkoop en uitgifte van participaties (voor de fondsen) is artikel 9.7 (voor Duurzaamwoningen Fonds artikel 9.8) van toepassing (stilzwijgende toestemming van alle participanten).